Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
TH | EN
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

          - ภาคการศึกษาที่ 1/2560

             - รอบที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

             - รอบที่ 2  วันที่ 15 ธันวาคม 2560

             - รอบที่ 3  วันที่ 19 มกราคม 2561

             รอบที่ 4  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

        - ภาคการศึกษาที่ 2/2560

            - รอบที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2561

 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคารเรียนและอำนวยการ
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0 2544 8055 - 58

REGPNRU : Registration Office 
Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220  Tel : +66-2544 8055-58
จำนวนผู้เข้าชม :